Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag

In 2014 is de Stichting druk bezig geweest met het bereiken van eigen doelstellingen:

  • De leden van de Stichting zijn motiverend en instrumenteel geweest in het opzetten en onderhouden van grootste online Oekraïense gemeenschap van meer dan 1000 leden (FB groep Maidan_NL)
  • 2 weekend scholen (een in Groningen en een in Amsterdam) zijn opgestart
  • Tal van contacten en contracten met NGO-partners in Oekraïne en Nederland opgezet
  • Oekraïense gemeenschap in Nederland is bij Oekraïense Wereld Coördinatie Raad geregistreerd en vertegenwoordigd
  • De stichting heeft het opstarten van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk in NL ondersteund
  • Heeft culturele evenementen over Oekraïne, haar cultuur, politieke en humanitaire situatie gehost en ondersteund
  • Heeft media, politieke en diplomatieke bewustzijn over Oekraïne, de organisatie en de Oekraïense gemeenschap verhoogt door de contacten met media, ambassades van Oekraïne en andere landen, politieke partijen neer te leggen
  • Heeft structuur, breed netwerk van vrijwilligers en processen voor de inzameling, de distributie en de levering van humanitaire hulp opgericht en in de loop van 2014 gedraaid
  • Heeft middelen geworven, humanitaire en medische hulp ingekocht en geleverd
  • Heeft een platform voor andere partner particuliere fondsenwerving initiatieven voorzien

Meer details over verschillende activiteiten van 2014 is hier te vinden.

Verkorte staat van baten en lasten over 2014 * (meer details over activiteiten van de Stichting is hier te vinden)

 Activiteiten  Baten  Lasten  Balans  Eigen inbreng
Film Babylon 13  € 2.000,00  € -1.994,00  € 6,00  € 153,00
Amsterdam Concert  € 1.348,41  € -656,91  € 691,50  € 418,00  **
Groningen School  € 585,00  € -421,25  € 163,75  € 236,38  **
Amsterdam School  € 1.455,00  € -1.156,39  € 298,61  €             –
Humanitaire Hulp  € 19.619,21  € -16.722,68  € 2.896,53  €             –
Beheerkosten  € 1.902,80  € -816,68  € 1.086,12  € 365,00
 
Resultaat  € 26.910,42  € -21.767,91  € 5.142,51  € 1.172,38

* De Stichting is begin 2014 geregistreerd en pas vanaf Q2 actief geweest, de meeste resultaten zijn in Q3-Q4 2014 behaald

** Dit bedrag moest nog op 31 Dec 2014 aan de leden van bestuur vergoed worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *