Algemene informatie

Stichting “Oekraïners in Nederland” is een Stichting en is ingeschreven bij KvK onder nummer: 60054050, adres Vivaldistraat 42, 5653 BR, Eindhoven.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 8537.47.945

Postadres: Vivaldistraat 42, 5653 BR, Eindhoven

Email: uaPUNTinPUNTnl@gmailPUNTcom (“PUNT” vervangen door “.”)

Doelstelling:

Stichting “Oekraïners in Nederland” heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Ondersteunen van een actieve en invloedrijke Oekraïense diaspora in Nederland
  • Ondersteunen en promoten van de verdere ontwikkeling van de Oekraïense staat
  • Bevorderen van een positief imago van Oekraïne en Oekraïners in Nederland
  • Bevorderen en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen Oekraïne en Nederland
  • Ondersteunen en ontwikkelen van relaties met andere Oekraïense diaspora’s, het bereiken van het lidmaatschap in de Oekraïense Wereldwijd Coördinerende Raad en een aantal andere organisaties van Oekraïense diaspora

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen bestuursleden.

Voorzitter: O. Lozynska
Eerste Secretaris: O. Kokhan
Penningmeester: V. Zwaan
Bestuurslid: D. Maksymenko

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten als de beschikbare middelen dat toe te laten.  Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. De Stichting heeft geen personeel in dienst.