Referendum

In September 2015 heeft het comité GeenPeil 300.000 handtekeningen verzameld om een raadgevend referendum te organiseren tegen de samenwerkingsovereenkomst van Oekraïne met de EU. GeenPeil meent dat dit verdrag uiteindelijk tot de aansluiting van Oekraïne tot de EU leidt en dat het niet ten goede van de Nederlandse democratie zal zijn.

Eerder dit jaar heeft het Nederlandse parlement deze samenwerkingsovereenkomst al goedgekeurd. Van de 28 EU-landen hebben al inmiddels 22 de volledige procedure van ratificatie van de overeenkomst afgerond. Het samenwerkingsverdrag is inmiddels praktisch in werking getreden hoewel formeel moet het ratificatieproces afgerond worden.

Het Oekraïne referendum wordt op 6 April gehouden. Nederlanders kunnen dan voor- of tegen de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne stemmen.

De initiatiefgroep “Oekraïne-Referendum” is door de Oekraïense gemeenschap in Nederland opgericht. Deze groep is geen vaste organisatie, maar is alleen ontstaan voor de tijdsperiode tot het referendum, die op 6 april 2016 gepland is.

De initiatiefgroep heeft een project met dezelfde naam opgestart ten behoeve van de voorlichtingscampagne voor het referendum over het Associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. Vanaf het opstartmoment heeft dit project al steun gekregen van verschillende individuen en maatschappelijke organisaties, zowel Nederlandse als internationale. De initiatiefgroep en het project “Oekraïne-Referendum” staan open voor de samenwerking met alle individuen en organisaties die ons standpunt delen.

De stichting “Oekraïners in Nederland” juicht dit initiatief toe en steunt het functioneren van het project, omdat het ondersteunen van initiatieven van in Nederland woonachtige Oekraïners een van de stichtingsdoelen is, welke ook is opgenomen in de statuten. Om deze reden zal de communicatie met officiële instanties in Nederland via de stichting “Oekraïners in Nederland” plaatsvinden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar :

6249-1000-800